Personanalyse

Hvorfor bruger

prokan rekruttering ProfilAnalysen?

Når vi skal vurdere en kandidats egnethed til et bestemt job er interviewet vores vigtigste værktøj.

For at få et så godt indblik i kandidaten som muligt, anvender vi en række analyseværktøjer herunder specielt ProfilAnalysen.

ProfilanAlysen sætter ord på og giver et indblik i hvorledes kandidaten agerer og danner dermed ramme for en struktureret samtale. Tilbagemeldingen på ProfilAnalysen lægger op til en dialog, der belyser kandidatens stærke og svage sider og sikrer således, at kandidat og job matcher.

Profilanalysen er et dialogværktøj. Den er ikke nogen facitliste, men er med til at afdække styrker og svagheder ved den pågældende person i forhold til et givet job.

Læs her om hvordan vi arbejder med Outplacement

Bestil en personanalyse i dag!