Kvalitetsgaranti

Hvad er

kvalitetsgaranti?

Certificeringen er en kvalitetsstempling af de testsystemer, der klarer sig igennem granskningen og er dermed en garanti af kvaliteten i hele den proces, der er opbygget omkring anvendelsen af testen.

Det er ikke tilstrækkeligt, at testen har en indre ”teknisk” kvalitet. Også dem, der anvender testen, må have en faglig og menneskelig kompetence, der gør dem i stand til at håndtere hele processen omkring testsituationen.

Alle der arbejder i prokan rekruttering er derfor uddannede i brug af ProfilAnalysen. Vi bruger ProfilAnalysen overfor alle de kanditater vi har til jobsamtaler. På denne måde tegner der sig allerede i de indledende faser et billede af de enkelte kandidater.

Certificeringen er en tryghed og sikkerhed hos de virksomheder, der anvender en test til forskellige formål. Men også de mennesker, der udsættes for testen, kan føle sig trygge og sikre på, at de får en kvalificeret behandling og bedømmelse.

Få kontakt til prokan!